Ministerie van Financien

Het ministerie van Financiën is in Nederland het ministerie dat zich bezighoudt met de financiën van het land: de begroting, de belastingen en de staatskas. Er werken 1500 mensen en de hoofdvestiging is in Den Haag.


Implementatie Data Warehouse en dashboards

Bestaande opslag (MS Access) en rapportages (Excel) vervangen door moderne, veilige en gebruiksvriendelijke software. Vanuit verschillende bronnen API’s ontwikkeld om data volledig geautomatiseerd in SQL Server database te laden (via de staging omgeving in het dimensioneel datamodel). End-2-end controles ontwikkeld voor het monitoren van de volledige en juiste verwerking van de data. Dashboards ontworpen en ontwikkeld in Power BI op bases van requirements van verschillende stakeholders.


Training Datavisualisatie in Power BI

Met deze training hebben we medewerkers van het ministerie in staat gesteld om data op een effectieve wijze te visualiseren en te presenteren met Power BI. Goede datavisualisatie geeft context en betekenis aan de gepresenteerde data zodat de ontvanger in staat is deze te begrijpen, juist te interpreteren en de verbanden te zien.

Deze training is gebaseerd op de leer van Stephen Few, een expert op dit gebied en die veel organisaties heeft geholpen om op de juiste manier de juiste data te visualiseren.

De volgende thema's zijn aan bod gekomen:

- De zin en onzin van dashboards;
- Hoe verschillende grafieken in samenhang te presenteren in een dashboard;
- Wat u moet weten over hoe mensen visuele stimuli verwerken;
- Wanneer het goed is om een grafiek te gebruiken en wanneer niet;
- De beste te kiezen uit de verschillende soorten grafieken;
- Hoe je grafieken (nog) duidelijker maakt;
- Nieuwe trends en ontwikkelingen.

Met behulp van bovengenoemde thema's zijn de cursisten zelf aan de slag gegaan om dahsboards in Power BI te maken.