De Speld

De Speld is een satirisch online nieuwsmagazine dat maandelijks meer dan een miljoen unieke bezoekers aantrekt. Met hun scherpe blik creeeren zij kritische, maar ook zeer humoristische artikelen en andere content. Naast hun eigen website zijn ze zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram en hun doelgroep bestaat voornamelijk uit jonge, hoogopgeleide mensen.

Management informatie

Door verschillende data-bronnen te combineren in een Azure cloud database hebben we het managment van De Speld inzage gegeven in de online prestaties van de verschillende kanalen. We hebben API's ontwikkeld om data uit de silo's op te halen en op te slaan in een centrale database. Samen met het management hebben we een dashboard ontworpen en ontwikkeld zodat zij goed op de hoogte blijven en kunnen bijsturen waar nodig.