Van data naar inzicht, van inzicht naar besluitvorming

Business Intelligence

Business Intelligence is het proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen, visualiseren en analyseren. Door de (real-time) inzichten die op deze wijze ontstaan krijg je inzichtelijk waar het potentieel ligt. Deze informatie vormt de basis voor besluitvorming op basis van feiten waardoor prestaties verbeteren. Business Intelligence helpt organisaties zich intelligenter te gedragen en te ontwikkelen.

Wij kunnen je helpen op het gebied van Business Intelligence door het ontwerpen en ontwikkelen van interactieve dashboards. Met behulp van dashboards visualiseer je jouw data. De dashboards bieden de mogelijkheid verschillende soorten analyses te maken waardoor inzichtelijk wordt waar waardeontwikkeling mogelijk is.

Om op basis van data de juiste besluiten te kunnen nemen is het enerzijds belangrijk dat de kwaliteit van de data hoog is en anderzijds dat gebruikte definities voor alle users bekend zijn en op eenzelfde manier geïnterpreteerd worden. Wij zorgen dat binnen jouw organisatie definities helder en generiek worden vastgelegd in een systeem naar keuze en trainen jouw medewerkers in het correct interpreteren daarvan.

Indien gewenst kunnen wij de informatievoorziening en dashboards ook voor jou beheren. Daarnaast verzorgen wij (incompany) trainingen om medewerkers te trainen in Business Intelligence skills en tooling.

Tooling

Wij hebben uitgebreide ervaring met verschillende soorten tooling. Wij kunnen deze binnen jouw organisatie implementeren of verder ontwikkelen op bestaande applicaties. Voorbeelden van tools waar wij regelmatig mee werken zijn:

  • Microsoft Power BI
  • Microsoft Report Builder
  • QlikSense
  • Tableau